Konsultacje społeczne Drukuj Email
  Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Końskie  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
  Pragniemy zaprosić wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Końskie do konsultacji projektu Programu Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
  W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu współpracy na rok 2008 (tekst projektu Programu jest dostępny na stronie internetowej: http://bip.umkonskie.pl/pl/bip/informacje lub do pobrania w formie pliku .doc
  Wszelkie uwagi i propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do dnia 28 listopada 2007 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) w godz. 7.30 – 15.30.

  W celu zachowania porządku w czasie rozpatrywania uwag i sugestii prosimy o przekazywanie informacji w następujący sposób:
 

Lp.

Treść pierwotna danego zapisu (z podaniem numeru paragrafu, ustępu i punktu)

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis §, ust. i pkt)

Uzasadnienie