"Analiza możliwości występowania i zagospodarowania wód termalnych w Gminie Końskie" Drukuj Email
(2015-03-24)
W dniu 19 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie odbyło się spotkanie pomiędzy Gminą Końskie, którą reprezentował Z-ca Burmistrza Pan Krzysztof Jasiński a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z Kielc, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Łukasz Bilski. Podczas spotkania została przekazana Gminie Końskie „Analiza możliwości występowania i zagospodarowania wód termalnych w Gminie Końskie”.
 
Sporządzenie tej analizy było możliwe dzięki członkostwu Gminy Końskie w Świętokrzysko – Podkarpackim Klastrze Energetycznym oraz zaangażowaniu Lidera klastra tj. Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z Kielc w tworzeniu warunków rozwoju Naszej Gminy.

Analiza wskazuje kierunku i możliwości pozyskiwania energii ze źródeł płytkiej i głębokiej geotermii. Zaprezentowane są możliwości rozwoju i zastosowania różnych pomp ciepła na terenie gminy w oparciu o badania geologiczne. Ponadto analiza pokazuje możliwości zagospodarowania wód do celów balneologicznych i rekreacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych montażem pomp ciepła oraz przedsiębiorców chcących prowadzić działalność rekreacyjną, rehabilitacyjną bądź uzdrowiskową wykorzystującą wody termalne do celów rekreacyjno-balneologicznych zapraszamy do zapoznania się z analizą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Analiza została wykonana w ramach projektu „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny – Kontynuacja”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.