Ogłoszenie Drukuj Email
(2015-03-18)

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 lutego 2015 r. na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Nr zadania

Nazwa organizacji

Zwięzły opis projektu

Liczba przyzna-
nych punktów w ocenie merytory-
cznej

Wysokość przyznanej
na realizację zadania dotacji

1

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”, w siedzibie Klubu przy ul. Partyzantów 3.

21,2
max. 24

6.000,- zł

2

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie  miasta i gminy Końskie.

21
max. 24

15.000,- zł

3

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia - Kampania Edukacyjna Radości 2015 „Alkohol i ja".

22,2
max. 24

11.250,- zł

3

Stowarzyszenie SPINACZ, 26-200 Końskie, Koczwara 33B.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia - program profilaktyki uzależnień wśród koneckich uczniów "Porozmawiajmy o uzależnieniach II”.

20
max. 24

7.000 zł

4a

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie ul. Robotnicza 2.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym - realizacja programu „Przygoda z plecakiem”.

19,3
max. 24

5.000,- zł

4b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze edukacyjno-artystycznym – program "Najlepsza zabawa bez przemocy, używek i nałogów" zorganizowanie Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

22
max. 24

7.000,- zł

4c

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – prowadzenie turniejów w cyklu jednodniowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych dla żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w turniejach ogólnopolskich zawodników klubu + zajęcia profilaktyki uzależnień.

20,8
max. 24

20.500,- zł

4c

Miejski Klub Sportowy „Neptun”
26-200 Końskie,
ul. Sportowa 13

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień.

23,7
max. 24

32.000,- zł

4c

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej
w Końskich,
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień.

21,8
max. 24

28.000,- zł

4c

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”
26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – „Pływanie sposobem na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu daleko od pokus” - udział zawodników klubu w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Końskie oraz Świetlic Środowiskowych, zawodów pływackich "Mikołajki z Wodnikiem" dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym także zorganizowanie konkursów i turniejów profilaktycznych + zajęcia profilaktyki uzależnień.

19,8
max. 24

19.000,- zł

4c

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich, 
ul. Warszawska 38.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – program „Konecka Młodzież” organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży + zajęcia profilaktyki uzależnień.

16,2
max. 24

13.500,- zł

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich,
ul. Staszica 2.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.
9-dniowa kolonia profilaktyczna w  Krynicy Morskiej (Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Bałtyk" ul. Tkaczy 11) - termin 21.07.2015r. - 29.07.2015r., ilość uczestników - 45;
10-dniowa kolonia profilaktyczna w Zakopanem (Ośrodek Wypoczynkowy "Pokoje u Zofii") - termin 27.06.2015r. - 06.07.2015r., ilość uczestników - 70;
 Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 115.

32,3
max. 33

72.000,- zł

5

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie
20-301 Lublin ul. Fabryczna 15.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.
10-dniowa kolonia profilaktyczna w  Małym Cichym (Ośrodek Wypoczynkowy "Jaskółka") - termin 27.06.2015r. - 06.07.2015r., ilość uczestników - 55;
10-dniowa kolonia profilaktyczna we Władysławowie (Ośrodek Wypoczynkowy "Natalia") - termin 27.06.2015r. - 06.07.2015r., ilość uczestników - 55;
 Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 110.

26
max. 33

-

Razem:

236.250,- zł

 

Jedna oferta została odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów formalnych:
1. Fabryka Aktywności Młodych, 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 49/7.

Końskie, dnia 18 marca 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański