Odbudowa zbiornika w Sielpi Drukuj Email
(2015-03-12)
Odbudowa zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi wraz z turystyczno-rekreacyjnym zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego.
 
Pod takim tytułem w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich w dniu 4 marca 2015 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Podczas prezentacji Burmistrz przedstawił zarys historyczny zbiornika wodnego w Sielpi i zadania do rozwiązania w perspektywie lat 2015-2020. Poruszona została również tematyka istniejącej infrastruktury komunalnej i rozwoju turystyki prozdrowotnej na terenach wypoczynkowy w Sielpi.

W imieniu wykonawcy koncepcji, Maciej Kowalik - Kierownik w Instytucie OZE Spółka z o.o. w Kielcach zapoznał zebranych z koncepcją programowo-przestrzenną odbudowy zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi wraz z turystyczno-rekreacyjnym zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego. Był to kolejny etap prac, którego celem było przedstawienie założeń koncepcyjnych odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi.

Aby uatrakcyjnić ten obszar i umożliwić odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi już od dłuższego czasu trwają prace w kierunku realizacji tego zamierzenia. W czerwcu 2014 r. w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych. Wykonawcą tych prac został Instytut OZE Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością w Kielcach.

Obecnie przez w/w firmę prowadzone są prace związane z opracowaniem tej koncepcji. Cykl spotkań, w tym również to ostanie oraz przedłożone przez w/w firmę opracowania, skutkowały wyborem koncepcji optymalnej, która będzie poddana przez autorów koncepcji uszczegółowieniu i doprecyzowaniu, zgodnie z zawartą umową.