Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 r.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Drukuj Email
(2015-03-02)

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 8 stycznia 2015 r. na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2015

 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w zakresie piłki nożnej

142 000 zł

2.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

160 500 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

19 250 zł

4.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w zakresie piłki siatkowej

18 500 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

Trenowanie pływania dobrym sposobem na podnoszenie swojej sprawności i kondycji fizycznej

26 500 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy  „SPRINT”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej atletyki

11 250 zł

7.

Konecki Klub Karate Kyokushin

Trenujemy karate

5 000 zł

8..

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY

Konecki sport amatorski

13  500 zł

 

OGÓŁEM:

 

396 500 zł

 

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ”

Koneckie Spotkania Teatralne

9 500 zł

 

OGÓŁEM:

 

9 500 zł

 

3) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Rozwijamy swoje pasje – kolonie wypoczynkowe w Niechorzu w Ośrodku Stoltur

20 000 zł

 

OGÓŁEM:

 

20 000 zł

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

Przygotowanie zawodników do startów w amatorskiej Lidze MMA

Oferta zaopiniowana negatywnie

2.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

Obóz rekreacyjno-sportowy „Wakacje ze sportem”

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

3.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

4.

Fabryka Aktywności Młodych

KońskieKopalnią Aktywności

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

 

Końskie, dnia 2 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański