Działki pod garaże? Drukuj Email

(2008-11-14)

PYTANIE: Jestem mieszkańcem Naszego miasta od urodzenia, również byłym pracownikiem Straży Miejskiej. Obserwuję wiele rzeczy i widzę skalę różnych problemów jak również słabą niestety wolę urzędów w rozsądne decyzje idące za obywatelem, a mając prawie 40 lat nie zaznałem w naszym mieście znacznej poprawy w tym względzie. O wszystkim w dalszym ciągu decydują "sztywne" przepisy często niedopasowane do realiów małych miejscowości oraz długotrwałe procedury.

Przejdę jednak do jednego z moich pytań, na które może Pan mi odpowie:

- Od kilku lat staram się o wykup lub nabycie wieczystego użytkowania terenu pod blaszany garaż w rejonie ulicy 1 go Maja, Sportowej, Kiepury, Lipowej. Niestety mam do czynienia w większości zapytań z odmową, tak ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej, Starostwa jak i Urzędu Miasta (choć tu widzę pewne szanse),a przecież chodzi tylko o ok.20 m.kw , przy czym jestem skłonny do poniesienia kosztów wydzielenia geodezyjnego kawałka gruntu oraz wiadomo dokonywania wpłat podatkowych za ten grunt oraz solidnego dbania o powierzony teren. Najbardziej rażące jest podejście KSM do tego tematu - chodzi o plac po byłym murowanym śmietniku przy ulicy 1go Maja przy parkingu który to od wielu lat stanowi miejsce schadzek różnego rodzaju elementów już nie mówiąc o bałaganie i porach nocnych. Najdziwniejsze jest to, iż miejsce to ma połączenie komunikacyjne z parkingiem, a decyzje odmowne ze strony KSM nie zawierają żadnego uzasadnienia. Sprawia to wrażenie jakby ktoś po prostu z tej instytucji czekał na moment aż dostanie łapówkę za załatwienie sprawy.

Innymi niezagospodarowanymi terenami są place za kinem Pegaz pomiędzy ulicą 1go Maja a Kiepury 4, teren przejęty przez Gminę od KZO przy ul. Sportowej (tu jest szansa wg. informacji P. Wojciechowskiego z UMiG na wydzielenie w przyszłości gruntów pod budowę garaży), jak też i ten o którym wcześniej już wspomniałem.

Panie Burmistrzu wiem że nie będzie Pan komentował zachowań i decyzji nie podległej Panu instytucji jaką jest KSM, zatem to co napisałem będzie pewnie tylko dla Pana informacją; ale to dobrze, natomiast moje pytanie sprowadza się do terenu przejętego przez UMiG od KZO przy skrzyżowaniu ulicy Sportowej z 1go Maja. Czy jest szansa i jeśli tak w jakim czasie na podzielenie tego terenu na mniejsze działeczki z przeznaczeniem pod garaże i ogłoszenie przetargu na nie?

Panie Burmistrzu zapewniam Pana, że mój przypadek w tym rejonie osiedli nie jest odosobniony a zapotrzebowanie na garaże jest ogromne. Od czasów świetności przydzielania garażów pracownikom KZO przy ulicy Lipowej, prócz ciągu garaży przynależących do mieszkańców ul. Kiepury nic w tym względzie nie uległo poprawie, a samochodów coraz więcej, co gorsza życie bez nich coraz trudniejsze. Mieszkańcy naszego osiedla jak i Mieszka 1go uważam że są zaniedbani pod tym względem, a w licznych rozmowach ze znajomymi wiem że chętnie by partycypowali w kosztach takiej możliwości zakupu miejsc stałych przy ulicy Sportowej. Zapomniano gdzieś o młodszych pokoleniach,

które niestety są skazane na masowe korzystanie z pojazdów. Na parkingu pod moim blokiem, kolejny raz rozjechano wszystkie słupki, nie mówiąc już o parkowaniu na terenach zielonych, bo po prostu ludzie nie mają gdzie parkować, a są przecież jeszcze malutkie dzieci które na terenie osiedla nie powinny czuć się zagrożone. Pozostaje ciąg parkingowy przy zamkniętej ulicy Mieszka 1go ale to też z tego co obserwuję niebawem nie wystarczy. A zapowiada się po ostatnich remontach bloków że to osiedle mogłoby być reprezentacyjnym w mieście ponieważ jego lokalizacja jest naprawdę atrakcyjna. Oby kiedyś skończył się jednak ten bałagan z parkingami i brakiem garaży w naszym rejonie. Sądzę że lokalizacja garaży przy ul. Sportowej nikomu by nie zakłócała spokoju, a wszyscy by na tym skorzystali. Proszę o choćby komentarz do powyższego pytania.

 Dziękuję  za odpowiedź

 

ImageODPOWIEDŹ: Bardzo dziękuję za te informacje i podpowiedzi. Wiem, że w całym mieście przybyło samochodów i w pierwszym rzędzie szukamy miejsc parkingowych. Prawdę mówiąc, nie miałem orientacji, że ewentualne przygotowanie oferty terenów pod garaże spotkałoby się z takim zainteresowaniem. Obiecuję więc, że w interesujących Pana okolicach zrobimy bardzo dokładną analizę możliwości znalezienia odpowiedniego miejsca. Co do wskazanej przez Pana działki to mam szereg wątpliwości związanych z jej położeniem. Otóż występowaliśmy już do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ( właściciela ul. 1 Maja ) o wydanie warunków do zaprojektowania zjazdu z tej działki i jak dotąd otrzymujemy odpowiedzi negatywne ze względu na bliskość skrzyżowania z ul. Sportową i sąsiedztwo ostrego zakrętu. Póki tego nie uda nam się uzgodnić, działka jest bezwartościowa. Mamy pewien pomysł, który może to zmienić, za wcześnie jednak o nim mówić. Proszę pozostać w kontakcie z Wydziałem RGG. 

 

Pozdrawiam

Krzysztof Obratański

____________________________________________________________________

W celu usprawnienia i poprawienia kontaktu Burmistrza Krzysztofa Obratańskiego z mieszkańcami naszego miasta proponujemy Państwu dział ZAPYTAJ BURMISTRZA.
Możecie Państwo zadawać pytania dotyczące pracy urzędu, planów, problemów,
a także strategii rozwoju miasta.
  Odpowiedzi wraz z najciekawszymi pytaniami będziemy zamiszczać raz w tygodniu.