IV sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-01-12)
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
 
z w o ł u j ę
 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się
w dniu 14 stycznia 2015 r. o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
 
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
4. Zakończenie obrad.
W załączeniu przesyłam wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie wraz z ww. projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk