Krzysztof Obratański uroczyście zaprzysiężony Drukuj Email
(2014-12-11)
8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której ślubowanie złożył nowy Burmistrz Krzysztof Obratański. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Pan Zbigniew Kowalczyk, wybrany przez radnych na sesji 1 grudnia br.
 
W uroczystości zaprzysiężenia burmistrza uczestniczyli nie tylko radni Rady Miejskiej, ale także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji.

Po zaprzysiężeniu, nowy burmistrz zabierając głos, podziękował swojemu poprzednikowi za czteroletnią pracę na rzecz mieszkańców gminy Końskie.

Następnie wystąpił burmistrz Michał Cichocki, który mówił o zrealizowanych, podczas kadencji 2010- 2014 inwestycjach, wręczając tym samym fotografie dwóch dużych projektów inwestycyjnych: rewitalizację miasta Końskie oraz przebudowaną oczyszczalnie ścieków w Kornicy. W podziękowaniu za współpracę na rzecz samorządu koneckiego, radni i sołtysi wręczyli ustępującemu burmistrzowi kwiaty.

Po najważniejszym punkcie poniedziałkowej sesji przyszedł czas na podjęcie uchwał, i tak kolejnymi punktami obrad było ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza, ustalenie stałych komisji rady oraz ich składu osobowego.