II sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2014-12-05)
Realizując postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 grudnia 2014 r. znak: DKC-712-10/14 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Końskich w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie wybranego w głosowaniu ponownym w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2014 r., zawiadamiam, że II sesja Rady Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018, odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).
 
W załączeniu przesyłam:
1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 grudnia 2014 r. znak: DKC-712-10/14 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Końskich.
2. Przedłożony przez Komisarza Wyborczego proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Końskich.

Projekt porządku obrad zgodny z projektem zaproponowanym przez Komisarza Wyborczego.

W związku z powyższym zapraszam do udziału w II sesji Rady Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018.