Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny w ramach projektu: Drukuj Email
(2014-11-28)
W okresie od września do listopada 2014 roku realizowanym był w 10 Szkołach Podstawowych z terenu gminy Końskie projekt pn. : „Niebieskie niebo i zielona zieleń dla gminy Końskie – organizacja warsztatów oraz konkursu z zakresy ekologii”, który jest współfinansowanym w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Celem podstawowym projektu jest wyrobienie nawyku segregacji odpadów oraz poprawy stopnia i jakości segregacji w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych na terenie gminy Końskie oraz zwrócenie uwagi przez dzieci osobą dorosłym problematyki spalania odpadów w kotłach domowych.

Organizacja projektu ma także na celu promowanie Gminy Końskie, jako gminy czystej, realizującej swoje zadania w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i edukującej społeczność lokalną w tym zakresie.

Projekt obejmował 2 etapy: wykłady w szkołach oraz konkurs plastyczny.

Pierwszy etap zakończył się sukcesem, gdyż przeprowadzono edukację ekologiczną (40 wykładów) w formie prezentacji multimedialnych wraz z wręczeniem odpowiednich ulotek dla ok. 2000 dzieci w 2 sferach:

I SFERA – Ograniczenie niskiej emisji (Wykładowcy: Ludomiła Słowińska i Elżbieta Jakubowska) i II SFERA – Segregacja odpadów (Wykładowcy: Beata Błaszczyk i Maria Tkaczyk)

Dnia 26 listopada 2014 w siedzibie Biblioteki Publicznej zakończył się drugi etap projektu tj. konkurs plastyczny. Zostały wyłonione przez Panią Izabelę Fatalską 24 najlepsze prace plastyczne obejmujące obydwie sfery. Nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki. Laureatami konkursu są:

Sfera I – ograniczenie niskiej emisji pt. ,,MAMO , TATO I SĄSIEDZIE KOCHASZ NAS TO NIE PAL ŚMIECI”

Szkoły Podstawowe klasy I-III: 1. Kamila Pękacz (S.P. w Dziebałtowie), 2. Hubert Wiaderny (S.P. w Modliszewicach), 3. Szymon Śliwak (S.P. w Modliszewicach), 4. Anna Kijowska (S.P. nr 1 w Końskich), 5. Katarzyna Ocetek ( Z.S. w Rogowie), 6. Patrycja Sławek (Z.S. w Rogowie).

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI : 1. Igor Pargieła (S.P. w Pomykowie), 2. Dawid Korpak (S.P. nr 2 w Końskich), 3. Emilia Mazur (S.P. nr 1 w Końskich), 4.Paulina Dróżdż (Z.S. w Stadnickiej Woli), 5. Maciej Seraficki (S.P. w Kopaninach), 6. Aleksandra Kołodziejczyk (S.P. nr 1 w Końskich).

Sfera II segregacja odpadów pt. ,,ŻYJ KOLOROWO – SEGREGUJ ŚMIECI WZOROWO”

Szkoły Podstawowe klasy I-III: 1.Natalia Świercz (S.P. nr 1 w Końskich), 2. Adam Cholewiński (Z.S. w Stadnickiej Woli), 3.Paweł Szczypek (Z.S. w Stadnickiej Woli), 4. Jakub Salicki (S.P. w Pomykowie), 5.Natalia Moczarska ( Z.S. w Rogowie), 6. Wiktoria Stachurska (S.P. w Dziebałtowie).

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI : 1. Gabriel Ab Ali (S.P w Modliszewicach), 2. Katarzyna Wesołowska (S.P. nr 1 w Końskich), 3. Kamila Strychalska (Z.S. w Stadnickiej Woli), 4. Natalia Sobczyk (S.P. w Kazanowie), 5.Patrycja Nowak (S.P. w Dziebałtowie), 6. Małgorzata Owczarczyk (S.P. w Nieświniu).