Ponad 12 milionów złotych na rozbudowę składowiska w Końskich Drukuj Email
(2014-11-28)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich złożyło w lipcu tego roku wniosek o udzielenie dotacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt "Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie ul. Spacerowa” na kwotę 34 478 500.00 zł brutto, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet II, ochrona powierzchni ziemi.
 
Po ocenie merytorycznej i zakwalifikowaniu wniosku przyznano dotację w wysokości 12 475 500 złotych. Ta ogromna inwestycja obejmie: budowę kwatery składowiska, hali wielofunkcyjnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, budowę infrastruktury drogowej i magazynowej, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przebudowę istniejących obiektów zakładu.

W czwartek 27 listopada 2014 r. w Końskich miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dotację pomiędzy: wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystianem Szczepańskim, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Jarosławem Kubałą, główną księgową PGK Anną Szarpak przy kontrasygnacie burmistrza Michała Cichockiego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in.: poseł na Sejm RP Marzena Okła - Drewnowicz, z-ca dyr. Departamentu Ochrony Ziemi Robert Markiewicz, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, wiceprezes WFOŚiGW Andrzej Zoch, sekretarz starostwa powiatowego w Końskich Zbigniew Sadorski, radni Rady Miejskiej w Końskich oraz sołtysi z terenu gminy Końskie.

„Rozbudowa koneckiego składowiska oprócz ochrony środowiska to ogromny efekt ekologiczny, związany z rozwojem miasta i gminy Końskie, to też nowe miejsca pracy, to również zmniejszone koszty jakie nasi mieszkańcy ponoszą jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do unowocześnienia naszej sortowni odpadów przy ulicy Spacerowej” – mówił burmistrz Michał Cichocki.

Inwestycja ma kosztować prawie 34,5 miliona złotych, jej zakończenie planowane jest na koniec 2015 roku.