I sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2014-11-27)
Realizując postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014 r. znak: DKC-712-9/14 w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Końskich w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Końskich wybranych w wyborach do rad gmin, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., zawiadamiam, że I sesja Rady Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018, odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).