Podpisanie umowy o udzielenie dotacji Drukuj Email
(2014-11-21)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. złożyło w lipcu tego roku wniosek o udzielenie dotacji do NFOŚ i GW w Warszawie pod nazwą „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie ul. Spacerowa” na kwotę 34 478 500.00 zł brutto, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet II, ochrona powierzchni ziemi.
 
Inwestycja obejmuję budowę kwatery składowiska, hali wielofunkcyjnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, budowę infrastruktury drogowej i magazynowej, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przebudowę istniejących obiektów zakładu. Po ocenie merytorycznej i zakwalifikowaniu wniosku została przyznana dotacja w kwocie 12 475 500.00 zł.

W czwartek 27 listopada 2014 r. w Końskich będzie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dotację, przez Prezesa NFOŚ i GW i Zarząd Spółki przy kontrasygnacie Burmistrza Michała Cichockiego.