Wspomnienia 151 rocznicy bitwy pod Ormanichą Drukuj Email
(2014-11-21)
W ubiegłym tygodniu na polanie leśnej zwanej Ormanicha, w gminie Ruda Maleniecka świętowano 151 rocznicę bitwy, która miała miejsce w czasie powstania styczniowego. W tym miejscu znajduje się mogiła powstańców styczniowych dowodzonych przez Hipolita Zawadzkiego, rządcy z Mniowa, którzy mieli tu swoje obozowisko i zostali otoczeni przez Rosjan.
 
Na początku kwietnia 1863 roku stworzył on kilkusetosobowy oddział. Na powstańczej mogile znajduje się nagrobek z kamiennych płyt z napisem "Na pamiątkę poległym w roku 1863”. Według tradycji w ogrodzonej płotkiem mogile spoczywa 17 powstańców.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. Tomasza Waśkiewicza, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Lipie. Następnie delegacje samorządowe oraz zaproszeni goście składali wieńce pod pomnikiem. Miasto i gminę Końskie reprezentowali: zastępca burmistrza Jacek Matera, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Krzysztof Dulewicz oraz Waldemar Szkatuła, prezes OSiR w Sielpi.

W uroczystościach wzięła udział również młodzież ze szkół z terenu gminy Ruda Maleniecka, która przedstawiła program artystyczny poświęcony ojczyźnie.

Od dwóch lat na Ormanichę pod pomnikiem powstańców składane są grudki ziemi z miejsc walk, pamięci i martyrologii Polaków. Tradycję tę zainicjował Henryk Pargieła, emerytowany nadleśniczy nadleśnictwa Barycz. W tym roku ziemia pochodziła z Majdanka, Ciepielowa, Narwika i Syberii. Obecnie na Ormanisze liczba miejsc, z których przywieziono ziemię wzrosła do 44.