Rada Miejska zakończyła kadencję Drukuj Email
(2014-11-19)
W piątek 14 listopada 2014 r. Rada Miejska w Końskich VI kadencji 2010 – 2014 po raz ostatni podejmowała uchwały i ważne decyzje. Była to również okazja do podsumowania czterech lat i podziękowań. Zarówno burmistrz Michał Cichocki jak i radni zgodnie potwierdzili, że była to kadencja kompromisów i wspólnej pracy. Pierwsza część sesji była robocza, w czasie której burmistrz odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami, następnie podjęto ostatnie uchwały Rady Miejskiej.
 
Druga część listopadowej sesji przebiegła pod znakiem podsumowań i podziękowań.

Na początku przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kowalczyk odczytał sprawozdanie z działalności Rady w kadencji 2010 – 2014. Następnie podziękował przede wszystkim radnym, burmistrzom, szefom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Końskie, naczelnikom i kierownikom wydziałów funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie oraz sołtysom i przewodniczącym Rad Osiedli.

Burmistrz Michał Cichocki dziękował radnym za zgodność w podejmowaniu decyzji. Skierował też słowa podziękowania do pracowników urzędu, dzięki którym realizacja zadań była możliwa.

Następnie wręczono okolicznościowe podziękowania włodarzom miasta, sekretarzowi oraz skarbnikowi. Okolicznościowe dyplomy wraz z pamiątkowym zdjęciem, trafiły także w ręce radnych. Szczególnie ciepłe podziękowania płynęły w kierunku pracowników z Biura Rady, którzy jak zaznaczono: „zawsze rzetelnie i rzeczowo dyscyplinowały zarówno tych mniej jak i bardzie doświadczonych radnych”.

Mandaty radnych Miasta i Gminy Końskich wygasną 21 listopada 2014 roku.