Gmina Końskie przystąpiła do Klastra "Uzdrowiska Świętokrzyskie" Drukuj Email
(2014-11-04)
W dniu 3 listopada 2014 roku w Starostwie Powiatowym Busko-Zdrój odbyło się posiedzenie Rady Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie. Podczas tego spotkania została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy Gminą Końskie a Koordynatorem Klastra - Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach dotycząca przystąpienia naszej Gminy do grona członków Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki, Z-ca Burmistrza Jacek Matera, Przewodniczący Rady Klastra Wojciech Legawiec oraz Prezes ŚCIiTT Sp. z o.o. w Kielcach Łukasz Bilski oraz członkowie klastra.
 
Misją Klastra pod nazwą „Uzdrowiska Świętokrzyskie” jest zbudowanie platformy współpracy z zakresu szeroko rozumianej turystyki prozdrowotnej, a w szczególności: promocja, wdrażanie i upowszechnianie na poziomie lokalnym, regionalnym celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego oraz Strategii Europa 2020. W przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, planuje się przeznaczyć duże fundusze na rozwój szerokorozumianej turystyki prozdrowotnej w szczególności dla podmiotów, które przynależą do klastrów a strategia ich jest zgodna ze strategią województwa.

W szczególności działania Klastra pod nazwą „Uzdrowiska Świętokrzyskie” mają wpłynąć na podniesienie jakości życia gospodarczego i społecznego na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz terenie Polski Wschodniej. Będzie to możliwe poprzez realizację następujących priorytetowych celów szczegółowych:
a) transfer wiedzy i technologii z zakresu innowacyjnych rozwiązań w szczególności turystyki prozdrowotnej z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów;
b) wspieranie rozwoju turystyki prozdrowotnej opartej na lokalnych zasobach surowców, wykorzystującej innowacyjne technologie;
c) promocję działań na rzecz rozwoju turystyki prozdrowotnej w kontekście ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
d) promocję rozwiązań innowacyjnych w produkcji żywności ekologicznej, agroturystyki, ekologii i ochrony środowiska;
e) rozwój edukacji i upowszechnianie kultury w zakresie turystyki prozdrowotnej;
f) komercjalizacja i sprzedaż usług turystycznych;
g) eliminowanie barier hamujących rozwój turystyki prozdrowotnej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego

Gmina Końskie widząc duży potencjał w rozwijaniu ośrodka turystycznego jakim jest Sielpia, postanowiła przystąpić do klastra co ma w najbliższej przyszłości znacząco wpłynąć na promocje i rozwój Sielpi. Jeśli tylko pokażą się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, stworzymy w klastrze odpowiednie projekty, do których zaprosimy „sielpiańskich” przedsiębiorców, aby razem dbać o rozwój innowacyjny Sielpi.