REFERENDUM GMINNE ZAKOŃCZONE SUKCESEM! Drukuj Email
Referendum GminneDziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu referendum. Do urn referendalnych głosy na TAK wrzuciło ponad 86 procent mieszkańców Gminy Końskie, spośród 44 procent uprawnionych do głosowania. Opowiedzieli się za czystością i reformą gminnego systemu odprowadzania nieczystości stałych z naszych mieszkań i osiedli. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i poparcie naszych starań o czystsze środowisko. Obecnie rozpoczynamy prace nad określeniem mechanizmów finansowych i organizacyjnych, w ramach których sprawniej i korzystniej dla mieszkańców będzie działał system wywozu nieczystości.