50 ton żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Końskie Drukuj Email

(2014-10-28)

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Końskich przy współpracy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
U ŹRÓDEŁ” pozyskał około 50 ton żywności w postaci owoców i warzyw dla  najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy. 

Artykuły te pochodzą ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim i są dostarczane dla naszych mieszkańców przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz Urzędu Miasta i Gminy Końskie.
W dniach 22 i 23 października bieżącego roku każdy potrzebujący mieszkaniec Gminy Końskie mógł odebrać osobiście żywność w wyznaczonym  przez Ośrodek punkcie. Osoby
z odległych miejscowości oraz osoby niepełnosprawne nie mogące odebrać jej osobiście miały dostarczaną żywność zorganizowanym transportem przez pracownika socjalnego
M-GOPS w Końskich .
W ostatnich latach jest to pierwsza tak duża akcja organizowana z inicjatywy Burmistrza. Należy nadmienić jednak, że Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich przeprowadził wstępne rozmowy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności
w Ostrowcu Świętokrzyskim celem dalszej współpracy związanej z pozyskiwaniem kolejnych partii żywności. W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie.