Koneckie rondo nosi imię Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego Drukuj Email

(2014-10-28)

W sobotę 25 października 2014 r. przy rondzie u zbiegu ulic: Kieleckiej
i Krakowskiej w Końskich burmistrz Michał Cichocki i prezes PTTK Wojciech Pasek odsłonili tablicę poświęconą patronowi, którego koneckie rondo nosi imię Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego. W uroczystości odsłonięcia tablicy ponadto uczestniczyli zastępcy burmistrza Jacek Matera i Krzysztof Jasiński,  członkowie PTTK w Końskich oraz zaproszeni goście.

W momencie odsłonięcia pamiątkowej tablicy burmistrz Michał Cichocki przypomniał o wielkim Polaku. Po wybudowaniu dwóch rond w Końskich poprosiliśmy mieszkańców o propozycje na ich nazwy. Wraz z komisją regionalistów przychyliliśmy się do pomysłu Muzeum Regionalnego PTTK, by rondo pomiędzy ulicami Krakowską i Kielecką nosiło imię Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego. Rada Miasta potwierdziła to uchwałą – mówił dalej burmistrz Cichocki.
To dzięki Janowi Małachowskiemu Kanclerzowi Wielkiemu Koronnemu miasto Końskie zawdzięcza prawa miejskie nadane przywilejem króla Augusta III Sasa w 1748 roku. Za jego sprawą w Końskich  zaczął rozwijać się przemysł i handel. Jan Małachowski pochowany jest w krypcie kolegiaty św. Mikołaja.
Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie odbyła się Konferencja Naukowa pod tytułem "Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej”. Niezwykle ciekawe prelekcje dotyczące działalności Małachowskich, wygłaszali profesorowie i naukowcy między innymi z Akademii Górniczo - Hutniczej
w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Każdy z prelegentów odebrał z rąk burmistrza Michała Cichockiego podziękowanie wykonane na papierze czerpanym ze znakiem wodnym herbu rodowego Małachowskich – Nałęcz. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali medale okolicznościowe z wizerunkiem Jana Małachowskiego wydane w związku
 z 10 rocznicą działalności Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich. Pokłosiem konferencji będzie publikacja zawierająca treści wygłoszonych podczas obrad referatów.