Stypendia burmistrza Michała Cichockiego dla najzdolniejszych Drukuj Email

(2014-10-28)

W ubiegłym tygodniu grupa najzdolniejszych uczniów z terenu miasta
i gminy Końskie otrzymała Stypendia burmistrza Michała Cichockiego. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich.

 

 

W tym roku, już po raz drugi, jak podkreślił zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński Samorząd Miasta i Gminy Końskie realizuje program stypendialny, który uchwałą zaakceptowała Rada Miejska. Trzydziestu siedmiu uczniów podstawówek
i gimnazjów z terenu gminy Końskie,  otrzymało roczne  stypendia za bardzo wysoką średnią ocen ( podstawówki muszą mieć średnią 5,6, a gimnazjaliści 5,4)
 i mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. W sumie samorząd miasta na ten cel przeznaczył kwotę 35. 500 zł.
Na uroczystość  do koneckiej „dwójki” przybyli  między innymi: burmistrz Michał Cichocki, z-ca Krzysztof Jasiński, Naczelnik Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych – Krystyna Milczarek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ernest Kruk, dyrektorzy szkół oraz rodzice najzdolniejszych uczniów.
Tegoroczne stypendia wręczali: burmistrz Michał Cichocki, z-ca Krzysztof Jasiński oraz Krystyna Milczarek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 Zwracając się do stypendystów i ich rodziców burmistrz Michał Cichocki powiedział : „Te nagrody wręczamy z dumą, z gratulacjami i podziękowaniem za wysiłek zarówno uczniów jak i ich rodziców”. Miłym akcentem był program artystyczny  przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Anny Wikiery
 i Waldemara Kacperskiego.

Stypendia burmistrza otrzymali:
Szkoły podstawowe:
Marcin Łukasz, Kuleta Dominik, Wojciech Knez i Weronika Pakuła ze Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie.  Gabriela Ciszek i Aleksandra Dunajska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich. Anna Zięba, Julia Wąsik, Maria Tusińska i Maria Frączyk ze Szkoły Podstawowej z ZS w Stadnickiej Woli.

Gimnazja:
Mateusz Binkowski, Angelika Boba, Kamil Długosz, Filip Dziuba, Maciej Dziuba, Patrycja Gawrońska, Mikołaj Grzebieluch, Julia Kassyk, Magdalena Maciążek Aleksandra Malicka, Karolina Prochowska i Paweł Wesołowski z Gimnazjum nr 1
w Końskich. Krystian Książek, Aleksandra Kuleta, Sylwia Grubarek, Marta Dukat, Dawid Mika, Paweł Sosnowski i Piotr Rodzoch z Gimnazjum nr 2 w Końskich. Milena Strzelczyk, Izabela Popiel, Sylwia Kucharska, Aleksandra Turalska, Zuzanna Staciwa, Natalia Staciwa, Daniel Ślusarczyk, Aleksandra Wcisło i Karolina Kozielska
z Gimnazjum w  Stadnickiej Woli.