XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email

(2014-10-28)

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLIII nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się
w dniu 30 października 2014 r. o godzinie 10.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2023,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.,
c) zmieniającej uchwałę Nr XXXII/338/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
d) zmieniającej uchwałę Nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
e) w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Stary Sokołów”,
f) zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/358/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Dyszów”.
4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
5. Zakończenie obrad.
W załączeniu przesyłam wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie wraz
z ww. projektami uchwał.
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 Zbigniew Kowalczyk