Termomodernizacja bloków w Końskich Drukuj Email

(2014-10-16)

W piątek 10 października 2014 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury
w Końskich odbyło się spotkanie Wspólnot Mieszkaniowych zmodernizowanych bloków mieszkalnych.  Na spotkanie z Zarządem Wspólnot przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki oraz zastępca Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marlena Banasik.

Wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 3 w Końskich Jerzy Fitas, który zaznaczył zaangażowanie mieszkańców wspólnot w przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych.
Burmistrz Michał Cichocki podziękował mieszkańcom za ich wspólną inicjatywę. Następnie wręczył Wspólnotom Mieszkaniowym podziękowania oraz drobne upominki.
W ramach prac termomodernizacyjnych docieplono kolejnych 5 budynków użyteczności publicznej. Podziękowania otrzymały Wspólnoty mieszkaniowe:
przy ul. 16 Stycznia 2, ul. Zamkowej 20A, ul. Południowej 8,  ul. Polnej 3,
ul. Hubala 10. Rezultatem przeprowadzonych inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię – średnio o 50 %.