Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Końskich Drukuj Email

(2014-10-13)

W piątek 10 października 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W odświętnie udekorowanej auli szkolnej spotkali się nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy
ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Końskie, by świętować Dzień Nauczyciela.

Ponadto w uroczystości udział wzięli m.in.: wicekurator Kuratorium Oświaty w Kielcach Grzegorz Bień, burmistrz Michał Cichocki, z-ca Krzysztof Jasiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Zbigniew Kowalczyk, Sekretarz Emilia Kupis, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  Krystyna Milczarek,  prezes koneckiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Karolina Orłowska – Carmenate, radni Rady Miasta oraz  przedstawiciele rodziców. Wszystkich gości powitał dyrektor placówki Jarosław Drzazga.
Głównym punktem uroczystych obchodów była ceremonia wręczenia nagród dla nauczycieli. Wicekurator wręczył trzem nauczycielom: Marioli Błaszczyk
z Gimnazjum nr 1, Iwonie Grodzkiej była wicedyrektor ze SP nr 2 oraz Elżbiecie Kozińskiej ze SP nr 1, Złote Medale za Długoletnią Służbę. Ponadto wicekurator wyróżnił Medalem Komisji Edukacji Narodowej Mirosława Dworaka z Gimnazjum numer 1 i Ludmiłę Słowińską ze SP nr 1. Nauczyciel Mirosław Dworak, to także laureat nagrody świętokrzyskiego kuratora oświaty. Tę nagrodę otrzymał także Rafał Skowron z Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu.
Nagrodami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie wyróżniono 39 koneckich  pedagogów, w tym dziewięciu dyrektorów placówek oświatowych, natomiast 11 nauczycieli otrzymało wyższy stopień awansu zawodowego – tytuł nauczyciela mianowanego. Przyznane nagrody otrzymali z rąk burmistrza Michała Cichockiego
i zastępcy Krzysztofa Jasińskiego.
„Żaden zawód nie przynosi tyle szczęścia i radości oraz satysfakcji z tego co robicie, co zawód nauczyciela, pedagoga, wychowawcy. Cieszę się, że jestem dzisiaj tu z Wami, mogę złożyć życzenia w tak pięknym dniu, który jest podsumowaniem tak ciężkiej pracy z naszą młodzieżą, z naszymi dziećmi. Pracy, która niesie ze sobą ogrom emocji i poświęcenia. Poświęcenia, bo przekazujecie cząstkę siebie, nie tylko ucząc, ale przede wszystkim wychowując. W dniu dzisiejszym życzę Wam, aby tych pozytywnych emocji i sukcesów było więcej, tych radości z młodzieży, która zdobywa wiedzę, osiąga sukcesy, staje na scenie, zostaje olimpijczykiem - bo to jest Wasze dzieło - mówił do zebranych nauczycieli burmistrz Michał Cichocki. Natomiast sami nauczyciele, w dniu ich święta, uważają, że ich praca jest coraz trudniejsza. Zmieniająca się młodzież, problemy wychowawcze to coraz większe wyzwanie dla nich samych.
Dla wszystkich zebranych wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1
w programie artystycznym, a przygotowały go Beata Wróbel, Katarzyna Drzazga, Małgorzata Zaborek i Izabela Perso. Ponadto program artystyczny uświetniła swoim występem Katarzyna Lisowska – nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Końskich.  Młodym artystom, za wspaniały występ podziękowali burmistrzowie wręczając kosz pełen słodyczy.