Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela Drukuj Email

(2014-10-13)

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Końskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom,
wychowawcom i pracownikom placówek oświatowych.
To dzięki Państwa ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia
mogą pogłębiać wiedzę i kształtować umysły.
Jest to praca niełatwa, która wymaga szczególnych predyspozycji.
Mając to na względzie kierujemy do Państwa życzenia satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, oraz uznania i szacunku wychowanków.

 

   Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich                          Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
         Zbigniew Kowalczyk                                                              Michał Cichocki
          v-ce Ewa Swat                                                                  z-ca Jacek Matera
         v-ce Ernest Kruk                                                              z-ca Krzysztof Jasiński