Nowy Pomnik ku czci pomordowanym w Niebie Drukuj Email
(2014-09-22)
Pomysł przebudowy pomnika w Niebie pojawił się w 2011 roku. Jego pierwotny kształt stanowiła żeliwna tablica zamontowana na kamiennym głazie z blaszaną tabliczką, na której widniały nazwiska 7 ofiar wydarzeń jakie rozegrały się w dniu 6 kwietnia 1940 roku na drodze pomiędzy Końskimi i Piekłem.
 
Część ofiar tej hitlerowskiej zbrodni została upamiętniona wcześniej na pomniku w Piekle. Z kielecką Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podjęto współpracę w celu ustalenia pełnej listy zamordowanych oraz uzgodnienia zakresu przebudowy pomnika. W ten sposób do listy upamiętnionych ofiar dopisane zostały trzy dotychczas zapomniane osoby.

Okazja do pozyskania środków finansowych na przebudowę pomnika pojawiła się z chwilą ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ” naboru wniosków na operacje związane z rewitalizacją lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. Aby wniosek o wsparcie finansowe nie został odrzucony trzeba było spełnić odpowiednie kryteria. Dzięki tym warunkom sporządzona została między innymi aktualna ewidencja wszystkich miejsc pamięci narodowej na terenie gminy, uwzględniająca także wydarzenia w Niebie. Koszt przebudowy wyniósł 11 tys. zł. z czego 80% pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostałe 20% z budżetu Gminy Końskie. W ramach robót dokonano demontażu stalowych słupków i krzyża z blaszaną tabliczką. W ich miejsce postawiono nowy krzyż, słupki ogrodzeniowe i tablicę z czarnego granitu. Również płytami granitowymi obłożono cały fundament pomnika.

W sobotę 20 września 2014 r. w lesie, w miejscowości Niebo, odbyła się uroczystość poświęcenia nowego pomnika, którą rozpoczęła msza św. polowa z udziałem koneckich samorządowców, pocztów sztandarowych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców z okolicznych wsi. Mszę św. celebrował ks. proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich Tomasz Janicki.

Na wstępie tego wydarzenia, historię o znaczeniu tego miejsca pamięci przybliżył wszystkim zgromadzonym Wojciech Pasek, Dyrektor Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich. W uroczystości wziął udział burmistrz Michał Cichocki, zastępca Krzysztof Jasiński, wicestarosta konecki Andrzej M. Lenart, radni Rady Miejskiej w Końskich oraz radni Rady Powiatu, którzy złożyli wieńce pod Pomnikiem.

Do tragedii doszło w dniu 6 kwietnia 1940 roku. Niemcy rozstrzelali wtedy niewinnych, przypadkowo spotkanych mężczyzn podczas akcji pacyfikacyjnej pod kryptonimem „Hubal”. Była to zemsta faszystów za działalność majora Hubala. Zamordowano wtedy mieszkańców Stadnickiej Woli, koneckich ulic Leśnej i Grzybowej, Sielpi Małej, Nieba, Piekła, Izabelowa, Małachowa Fabrycznego.