Poszanowanie energii i wykorzystanie energii odnawialnej Drukuj Email
(2014-09-19)
Temat fotowoltaiki zatacza w naszej gminie coraz szersze kręgi. W dniu 15.09.2014 r. podczas rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. przedstawiona została analiza możliwości wykorzystania terenów w miejscowości Kornica na cele instalacji fotowoltaicznych. Zmiana sposobu wykorzystania ww. terenu związana jest z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych. Uwaga gminy Końskie skierowana została na nowe innowacyjne technologie w zakresie energetyki rozproszonej w ramach odnawialnych źródeł energii.
 
Obecnie uchwalana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie w swoich celach strategicznych stawia na wprowadzenie działań w kierunku: przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnego wykorzystania energii w istniejącej infrastrukturze oraz sięgania po energię z odnawialnych źródeł energii. Prąd z planowanej elektrowni fotowoltaicznej będzie zaopatrywał nową oczyszczalnię ścieków w Kornicy, tym samym wpisując się w cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022.

Gmina Końskie w swoich planach ma montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia kosztów utrzymania. Planuje się również wdrożenie działań mających na celu, efektywne wykorzystanie energii poprzez zastąpienie nieefektywnych istniejących instalacji elektrycznych, innowacyjną infrastrukturą energetyczną oraz nowymi systemami sterowania.

Władze miasta i gminy Końskie dokładają wszelkich starań, aby nowe projekty planowanych budynków użyteczności publicznej, posiadały standard budynków pasywnych i energooszczędnych. Warto podkreślić również, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich doszkalani są w zakresie transformacji obecnej gospodarki gminnej na gospodarkę niskoemisyjną. Niezmiernie istotnym, jest członkostwo gminy Końskie w Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrze Energetycznym oraz Kręgu Innowacji-Efektywne Wykorzystanie Energii.

Wielu inwestorów, widząc ogromne zaangażowanie włodarzy naszej gminy w ochronę środowiska oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, planuje budowę swoich instalacji w mieście oraz gminie. Można tu wymienić kilka dużych instalacji fotowoltaicznych: małą elektrownię wodną, wiatraki oraz bioelektrownię.