Uroczystość ku czci pomordowanych mieszkańców Kornicy, Końskich i okolicy Drukuj Email
(2014-09-16)
W Kornicy 14 września 2014 r. odbyła się msza św. polowa „Pamięci Pomordowanych przez Niemieckich okupantów 23 września 1943 roku mieszkańców Kornicy, Końskich i okolicy”, której przewodniczyli: ks. Piotr Szostek oraz pochodzący z Kornicy ks. Wojciech Tkaczyk.
 
W uroczystości ku czci pomordowanym, wzięli także udział: burmistrz Michał Cichocki i z-ca Krzysztof Jasiński oraz radny Rady Miejskiej w Końskich Józef Staniszewski, którzy złożyli wieniec pod tablicą pamiątkową, by w ten sposób oddać hołd mieszkańcom Kornicy i okolic. Ponadto w uroczystej mszy św. wzięły udział Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Kornicy, Proćwina oraz Wąsoszy, Poczty Sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem Grzegorzem Młynarczykiem, a także przedstawiciele Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Końskich. Uroczystość uświetnili także członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich ze Skarżyska Kamiennej z kapitanem Leszkiem Stecem na czele. Pamięć tamtych dni uczcili również mieszkańcy Kornicy i okolic licznie gromadząc się na uroczystości.

Przypomnijmy, mieszkańcy Kornicy czynnie włączyli się do walki z okupantem w oddziałach partyzanckich. Ta patriotyczna postawa miejscowej ludności spotkała się z krwawym odwetem nieprzyjaciela. Dzień 16 września 1943 roku na zawsze wpisał się w pamięć mieszkańców, ponieważ tego dnia Kornica została częściowo spacyfikowana. Wskutek donosu, że w Kornicy działają grupy partyzanckie Niemcy zarządzili obławę na miejscową ludność. Okupanci aresztowali w sumie 21 mężczyzn. Natomiast 23 września 1943 roku 16 osób, w tym 12 z Kornicy wywiezionych zostało do obozu w Baryczy i w lesie rozstrzelanych.

Tablica Pamiątkowa jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich mieszkańców Kornicy, Końskich i okolic, którzy ponieśli śmierć 70 lat temu broniąc najwyższej wartości jaką jest Ojczyzna.