Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Drukuj Email
(2014-09-08)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 
 
1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 25 września 2014 r.
3. Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: http://www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje
– współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
4. Wypełnione formularze można składać:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24),
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,
c) drogą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, tel. (41) 372-34-59.
 
Burmistrz Miasta i Gminy

Michał Cichocki
 
Do pobrania: