Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022 Drukuj Email
(2014-08-18)

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022

 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z §4 uchwały Nr XL/421/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022, ogłasza rozpoczęcie w dniu 18 sierpnia 2014r. konsultacji społecznych projektu przedmiotowego dokumentu zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców do aktywnego w nich udziału.
 
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022.
w części dotyczącej kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, począwszy od działu 4. Scenariusze Rozwoju Gminy Końskie.
Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze prosimy przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres mailowy Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć albo składać osobiście bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 18 sierpnia 2014r. do dnia 8 września 2014 roku włącznie.
Niezłożenie uwag w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa ich złożenia.