Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Drukuj Email
 
 
Końskie, Zespół Pałacowo-Parkowy (XVIII w.): prace remontowo konserwatorskie
konstrukcji więźby i pokrycia dachu pawilonu północno-zachodniego

 
 
Zadanie realizowane w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu 1 „Ochrona zabytków”
 
 
Umowa dotycząca dofinansowania została podpisana w dniu 30.06.2014 r. pomiędzy
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Końskie
 
 
Dotacja z budżetu  państwa wynosi 100 000,00 zł.
 
 
W ramach zadania wykonany zostanie remont dachu pawilonu północno-zachodniego
(prace remontowo konserwatorskie konstrukcji więźby i pokrycia dachu)
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego