Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email
(2014-06-18)

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 5 maja 2014 r. na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 190/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2014

 

1) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Końskich

Aktywnie i sportowo nad morzem
– kolonie w Jastrzębiej Górze

25 000 zł

OGÓŁEM:

25 000 zł

 

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ”

Jesień z teatrem – Recital „Piękny świat” Stanisławy Celińskiej

7 500 zł

OGÓŁEM:

7 500 zł

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich Tradycji w Bedlnie

„Pierwszy dzień lata” – festyn dla mieszkańców gminy Końskie

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

 

Końskie, dnia 18 czerwca 2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Michał Cichocki