Burmistrz Michał Cichocki wręczył Karty Dużej Rodziny Drukuj Email
(2014-05-28)
26 maja br. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich do szesnastu rodzin z terenu gminy Końskie trafiły Karty Dużej Rodziny. Jako inicjator tego przedsięwzięcia wręczył je osobiście burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki.
 
Gmina Końskie była drugą gminą, po Sandomierzu w województwie świętokrzyskim, która wprowadziła Kartę Dużej Rodziny.

W uroczystości wzięli również udział: zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński oraz prezes PSS „SPOŁEM” Stanisław Haraziński. Wszystkich zebranych powitał dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lesław Bartosiński, który po krótkim wstępie przedstawił przybyłym gościom formy pomocy i uprawnień dla rodzin wielodzietnych wynikające z Karty Dużej Rodziny stanowiącej część Programu przyjętego Uchwałą Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie.

Karta Dużej Rodziny jest wyrazem uznania, a także gestem zwykłej solidarności Miasta i Gminy Końskie w tak ważnym zadaniu jakim jest wychowywanie dzieci.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Z oferty Programu mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się. W Programie mogą wziąć udział również samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. Z ulg objętych Programem może korzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie. Kartę Dużej Rodziny otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej z wyłączeniem dzieci poniżej 7 roku życia. Jest ona również ofertą preferencyjnych form dostępu do miejsc i instytucji z obszaru kultury, sportu i rekreacji oraz ulg dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze Karty mogą obecnie korzystać z różnego rodzaju zniżek w wyszczególnionych w Karcie Dużej Rodziny instytucjach gminy Końskie.

Celem inicjatywy podjętej przez burmistrza Michała Cichockiego - Karta Dużej Rodziny jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowujących się w rodzinach oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Podczas uroczystości dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lesław Bartosiński odczytał list otwarty burmistrza miasta i gminy Końskie Michała Cichockiego, w którym zaprosił do uczestnictwa jednostki i instytucje publiczne, podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą, kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe z nadzieją rozszerzenia oferty Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie.

Uroczyście podpisał pierwsze porozumienie z partnerem Programu, którym jest konecka spółdzielnia PSS „SPOŁEM” reprezentowana przez prezesa Stanislawa Harazińskiego.

Burmistrz Michał Cichocki zwracając się do rodzin powiedział: „bardzo doceniam to, jak wiele pracy wkładacie w rozwój swoich dzieci, cieszę się z tak wspaniałych i szczęśliwych rodzin, będziemy starali się jeszcze więcej udzielić Wam takiego wsparcia i dla Was je przekazać. Życzę Państwu, aby katalog zniżek, do których upoważnia karta stale się powiększał, będziemy starali się jeszcze więcej udzielić Wam takiego wsparcia i dla Was je przekazać”.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez burmistrza Michała Cichockiego oraz zastępcę burmistrza Krzysztofa Jasińskiego kwiatów wszystkim mamom zebranym w sali koneckiego Domu Kultury z okazji święta Dnia Matki oraz drobnych upominków wszystkim obecnym dzieciom.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich przygotowali słodki poczęstunek dla przybyłych rodzin. Całość spotkania uświetnił występ wokalny uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii - Curie w Skłodowskiej w Końskich – Anny Toborek.