Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow OGŁOSZENIE wyników Otwartego Konkursu Ofert
OGŁOSZENIE wyników Otwartego Konkursu Ofert Drukuj Email

(2014-03-18)

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 28 stycznia 2014 r. na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych

Nr zadania Nazwa organizacji Zwięzły opis projektu Wysokość przyznanejna realizację zadania dotacji
1  Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3. Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”. 6.000,- zł 
2  Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.
Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie  miasta i gminy Końskie. 15.000,- zł 
3 Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” 26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.
Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.Organizacja Kampanii Edukacyjnej Radości 2014– „Alkohol, Narkotyki - Pułapki Życia”. 10.750,- zł 
3 Stowarzyszenie SPINACZ, 26-200 Końskie, Koczwara 33B. Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.Organizacja programu profilaktyki uzależnień wśród koneckich uczniów "Porozmawiajmy o uzależnieniach”. 6.950 zł
4a Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie ul. Robotnicza 2.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym. Realizacja programu „Aktywni - wolni od nałogów”.  4.900,- zł
4b Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2  Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze edukacyjno-artystycznym – program "Najlepsza zabawa bez przemocy, używek i nałogów" zorganizowanie Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. 6.700,- zł
4c Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – prowadzenie 7 turniejów w cyklu jednodniowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych dla żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w 5 turniejach ogólnopolskich zawodników klubu + zajęcia profilaktyki uzależnień. 19.000,- zł 
4c Miejski Klub Sportowy „Neptun”
26-200 Końskie,
ul. Sportowa 13
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień. 30.000,- zł 
4c Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w Końskich,
ul. Kpt. Stoińskiego 3
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – 10 spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz 6 turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień. 28.000,- zł
4c Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” 26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – „Pływanie sposobem na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu daleko od pokus” + zajęcia profilaktyki uzależnień. 17.000,- zł
4c Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich, 
ul. Warszawska 38.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – program „Konecka Młodzież” organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na hali sportowej, boisku OSiR i Orliku + zajęcia profilaktyki uzależnień. 17.000,- zł 
5 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich,ul. Staszica 2. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.10-dniowa kolonia profilaktyczna w  Jastrzębiej Górze (Ośrodek "Royal" ul. Topolowa 11) - termin 11.07.2014r. - 20.07.2014r., ilość uczestników - 50; 7-dniowa kolonia profilaktyczna w Krynicy Zdrój (Pensjonat Józefa ul. Cicha) - termin 30.06.2014r. - 06.07.2014r., ilość uczestników - 30;7-dniowa kolonia profilaktyczna w Krynicy Zdrój (Pensjonat Józefa ul. Cicha 10) - termin 07.07.2014r. - 13.07.2014r., ilość uczestników - 30.Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 110. 72.000,- zł
Razem: 233.300,- zł

Końskie, dnia 11 marca 2014r.


                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                       Michał Cichocki