Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email
(2014-02-28)

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 14 stycznia 2014 r. na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2014

 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w zakresie piłki nożnej

142 000 zł

2.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

160 500 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

19 250 zł

4.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w zakresie piłki siatkowej

31 500 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

Trenowanie pływania dobrym sposobem na podnoszenie sprawności i kondycji fizycznej

26 500 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy  „SPRINT”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej atletyki

15 750 zł

7.

Konecki Klub Karate Kyokushin

Karate kyokushin/shinkyokushin

5 000 zł

8..

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY

Konecki sport amatorski

16 500 zł

OGÓŁEM:

417 000 zł

 

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ”

Koneckie Spotkania Teatralne „Portrety ludzi teatru, filmu, estrady”

8 500 zł

OGÓŁEM:

8 500 zł

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Końskie

Trenowanie, wychowanie oraz kształtowanie postaw

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

2.

Koneckie Stowarzyszenie
Sportowo Rekreacyjne „PEGAZ” Końskie

Konecka sekcja Taekwondo Olimpijskiego

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

 

Końskie, dnia 27 lutego 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Michał Cichocki