Aktualności arrow ZAPYTAJ BURMISTRZA arrow Nowe odpowiedzi - ZAPYTAJ BURMISTRZA
Nowe odpowiedzi - ZAPYTAJ BURMISTRZA Drukuj Email
(2008-08-19)

Pytanie 1: Chciałbym zapytać Pana burmistrza kiedy wreszcie mieszkańcy ulicy Folwarcznej w Końskich doczekają się budowy drogi. Obiecywał Pan wraz z radnym p. Kosierkiewiczem na spotkaniach z mieszkańcami budowę tej drogi w zeszłym roku. Do tej pory nic nie jest robione. Z informacji jakich udzielił mi Wydział Inwestycji dokumentacja w sprawie budowy drogi wysłana została do Starostwa Powiatowego dnia 07/04/2008, więc minął już okres 3 miesięcy jakie przysługuje Starostwu na podjęcie decyzji. Niech Pan wreszcie powie jak wygląda naprawdę sprawa budowy tej drogi, tylko niech Pan nie pisze że za rok, bo to już mieszkańcy słyszą od kilku lat. Więc proszę o odpowiedź: Kiedy zacznie się budowa drogi na ulicy Folwarcznej w Końskich? Pozdrawiam mieszkaniec

 Odpowiedź: Z tym pytaniem mam pewien problem, z zasady bowiem nie udzielamy odpowiedzi anonimom - niezależnie od tego, czy pytania przesyłają na papierze, czy w formie elektronicznej. Uznałem jednak, że sprawa zapewne interesuje nie tylko autora pytania i odpowiedź traktuję jako wyjaśnienie skierowane do wszystkich zainteresowanych. Przechodząc do rzeczy: żeby taką jak ulica inwestycję zrealizować potrzeba spełnienia trzech warunków:

1.) woli wyrażonej umieszczeniem zadania w wykazie zamierzeń inwestycyjnych  projekt przedstawia Burmistrz, uchwala  Rada Miejska )
2.) zapewnienia odpowiednich kwot w budżecie ( i znów: projekt przedstawia Burmistrz a uchwala Rada Miejska )
3.) posiadania dokumentacji budowlanej z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę ( wykonuje wyłonione w drodze przetargu biuro projektów).

W przypadku ulicy Folwarcznej dwa pierwsze warunki są spełnione od 2006 roku. Problemem jest dokumentacja i pozwolenie na budowę. W drugim przetargu (do pierwszego nikt nie przystąpił) wygrała kielecka firma NEOINWEST i mamy z nią umowę podpisaną 5 października 2006 r. Zgodnie z nią termin zakończenia zadania to 4 tygodnie od uzyskania ostatecznej decyzji o lokalizacji drogi. Dla złożenia przez firmę wniosku o pozwolenie na budowę niezbędne są: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumentacja techniczna uzgodniona w Zespole Uzgodnień Dokumentacji i udokumentowane prawo dysponowania gruntem. Według najbardziej optymistycznych wyliczeń (przy założeniu, że nie będzie żadnych przeszkód a tzw. " uzgadniacze" pozytywne postanowienia o uzgodnieniach wydadzą w pierwszych terminach, pozwolenie na budowę moglibyśmy otrzymać w końcu października 2007 r. i byłem gotów natychmiast rozpisać przetarg na wykonanie drogi. Niestety, wykonawca sygnalizował nam problemy przeciągające postępowanie w czasie (m.in. z podziałami geodezyjnymi i z uzyskaniem prawa dysponowania gruntem). Dlatego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z tzw. specustawy drogowej i wystąpienie o decyzję lokalizacyjną, która jednocześnie zatwierdza projekty podziałów geodezyjnych i przenosi na gminę prawo własności niezbędnych gruntów zamiast o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na jakim dziś jesteśmy etapie? Mamy wydaną 8.05.08 r. decyzję środowiskową oraz wydaną dn. 16.07.08 r. decyzję lokalizacyjną ( zgodnie ze specustawą ), dla której wystąpiliśmy o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności. Od 5.08.08 r. trwają uzgodnienia w ZUD-zie, gotowe są już kosztorysy drogowe, instalacyjne będą po uzgodnieniach. Z chwilą uzyskania niezbędnych uzgodnień wykonawca dokumentacji wystąpi o pozwolenie na budowę. Z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę ogłosimy przetarg na budowę drogi. Nie wiem, czy to wyjaśnienie jest wystarczające, ale z pytania przebija się takie magiczne myślenie, że drogę już dawno można było zbudować i tylko czyjaś zła wola stała temu na przeszkodzie. Rzeczywistość jest taka, że w warunkach polskich najprostszą i najszybszą sprawą jest sama budowa, natomiast przygotowanie inwestycji to swoista długa droga przez mękę. Przypominam daty: 5.10.06 r. - podpisanie umowy o wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i wrzesień br. hipotetyczny termin wydania tego pozwolenia. Niemal dokładnie dwa lata. Żeby była jasność - projektanci swoje wynagrodzenie otrzymają dopiero po wykonaniu zadania.

 

Pytanie 2: Czy w Końskich powstanie obiekt sportowy jakim jest skatepark? Wiele miast w naszym województwie posiada takie obiekty. Z pewnością młodzi ludzie nie niszczyli  by wtedy  ławek w parku czy schodów pod supermarketami gdyby taki obiekt powstał w naszym regionie. Koszt takiej inwestycji to około 50 tys. zł. Z pewnością uatrakcyjniło by to nasz region.  

Skejcik

 

Zgadzam się, że coś takiego bardzo by się w Końskich przydało. I powstanie - w ramach projektu "Orlik 2012", który w naszym mieście będzie nieco zmodyfikowany, bo oprócz tego, co jest w ministerialnym standardzie - czyli boiska rekreacyjnego do piłki nożnej (o nawierzchni ze sztucznej trawy) i boiska wielofunkcyjnego ( z nawierzchnią poliuretanową ) będzie zawierał dodatkowe boisko trawiaste do piłki nożnej, skatepark właśnie i plac zabaw dla dzieci. W sumie - małe centrum rekreacji. Do 30 sierpnia br. mamy otrzymać dokumentację z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Potem - przetarg i realizacja. To zawsze obarczone jest jakimś ryzykiem, ale najpóźniej do wiosny przyszłego roku cały kompleks powstanie. Na pewno skatepark ucieszy miłośników tego rodzaju rozrywki i ...ortopedów. Pozdrawiam.

 

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć -> Wyślij pytanie