Wizyta robocza w Danii Drukuj Email
(2013-12-10)
W ostatnich dniach listopada br. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lider Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, którego członkiem jest gmina Końskie zorganizowało wyjazd branżowy do Danii. W wyjeździe wzięła udział gmina Końskie, którą reprezentował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Antoni Wiktorowicz.
 
Celem wyjazdu było poznanie nowatorskich rozwiązań technologicznych i prawnych dla budownictwa energooszczędnego. Dzięki tej wizycie mogliśmy zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie efektywnego wykorzystanie energii, wskutek których można zmniejszyć zużycie energii i uzyskać widoczny zysk w postaci niższych rachunków za energię.

Dania jest światowym liderem w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii oraz jedynym krajem w Unii Europejskiej, który jest samowystarczalny energetycznie, ponadto eksportuje energię mimo, że nie posiada własnych zasobów paliw kopalnianych.

Miejscem wizyty w Danii była Grupa ROCKWOOL, która jest jednym ze światowych dostawców produktów z branży izolacji i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej w budownictwie. W tej grupie znajduje się między innymi duńska gmina Egedal, która od dziesięciu lat wdraża budownictwo o niskim zużyciu energii i jest wiodącą gminą w tej dziedzinie. Budynki mieszkalne zasilane są zarówno z tradycyjnych ciepłowni, jak i elektrowni wytwarzających energię z biomasy. Ciekawostką w tej duńskiej gminie jest to, iż dzięki zastosowaniu tych nowoczesnych technologii i rozwiązań budowlanych koszt rocznego ogrzewania przeciętnego domu jednorodzinnego wynosi zaledwie 1 200 złotych.

Gmina Końskie podjęła prace mające na celu stworzenie warunków dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Cel ten zamierzamy osiągnąć przez oszczędzanie energii oraz jej produkcję na terenie gminy w oparciu o dostępne źródła odnawialne, jak: biomasa, odpady, energia wody, słońca, czy wiatru.

Tworząc warunki do osiągnięcia niezależności energetycznej trwają prace nad uruchomieniem istniejącego w gminie niewykorzystanego dotychczas potencjału co przełoży się na obniżenie kosztów energii oraz zmniejszenie jej zużycia. Ponadto powstaną nowe źródła dochodów dla gminy oraz zmniejszy się bezrobocie.