Zadania inwestycyjne na rok 2014 Drukuj Email
Szanowni Mieszkańcy!

Wrzesień to miesiąc prac nad projektem budżetu na rok 2014. Wychodząc naprzeciw upowszechnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego zachęcam Was do uczestnictwa w określeniu najpilniejszych, Waszym zdaniem, wydatków inwestycyjnych oraz składania własnych propozycji.

Poniżej przedstawiam listę zadań inwestycyjnych proponowanych przeze mnie do przygotowania lub realizacji. Każde z nich przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy, ale nie każde, biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe, może zostać wykonane. Określone przez Was priorytety inwestycyjne zostaną zapisane w budżecie 2014 roku. W tym celu każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy proszony jest o zhierarchizowanie podanych propozycji, odrębnie dla tabeli 1 i odrębnie dla tabeli 2, stawiając w kolumnie 3 cyfrę od 1 ÷ 6, przy czym cyfra 1 oznacza zadanie najważniejsze, zaś cyfra 6 – zadanie najmniej ważne spośród wymienionych w tabelach (dostępnych do pobrania i wypełnienia).

Wpisanie własnej propozycji zadania inwestycyjnego i nadanie mu rangi ułatwi identyfikację najistotniejszych potrzeb z Waszego punktu widzenia. Nie kto inny, jak właśnie Wy – Mieszkańcy, najlepiej potraficie wskazać swoje oczekiwania.

    Z góry dziękuję za udział w budowaniu budżetu partycypacyjnego – praktyki mającej na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania gminą.