Ogłoszenia
Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe Drukuj Email
(2011-02-07)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Czytaj całość…
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stypendiów sportowych Drukuj Email
(2011-01-26)
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Drukuj Email

(2011-01-21)

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536) oraz § 12 ust. 2 uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011, w zakresie:
1)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3)wypoczynku dzieci i młodzieży.


Czytaj całość…
 
Otwarty konkurs ofert - Informacja w sprawie zmiany wzoru oferty Drukuj Email
(2011-01-21)
Informacja w sprawie zmiany wzoru oferty - Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2011
Czytaj całość…
 
Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku2011 Drukuj Email
(2011-01-13)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –zadania zlecone do realizacji w formie wspierania
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email

(2010-06-18)

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 63 - 68 z 68