Ogłoszenia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 Drukuj Email
(2014-01-17)

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie:

Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2013-10-31)

Końskie, 2013-10-30

Znak: ES. 523.2.2013

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2013-10-21)
Końskie, dn. 18.10.2013r.
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Końskich na rok 2014
 
Czytaj całość…
 
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Drukuj Email
(2013-10-09)
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji Drukuj Email
(2013-10-04)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2014
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email
(2013-06-12)
OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 6 maja 2013 r. na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży 2013 Drukuj Email
(2013-05-07)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email
(2013-02-15)
OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 9 stycznia 2013 r. na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj Email
(2013-01-30)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Drukuj Email
(2013-01-30)
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie


na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert Drukuj Email
(2013-01-22)
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXI/242/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Drukuj Email
(2013-01-09)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert
Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2012-11-16)
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Czytaj całość…
 
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 Drukuj Email
(2012-10-16)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2012-10-15)
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Końskich na rok 2013
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Drukuj Email

(2012-09-27)

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2012

Czytaj całość…
 
Informacja Drukuj Email
(2012-04-12)

INFORMACJA

o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Końskie”

Czytaj całość…
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 - wyniki konsultacji społecznych Drukuj Email
(2011-11-14)
 Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2011-11-07)
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Końskich na rok 2012

Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
(2011-10-25)
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
(2011-10-21)
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2012

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 32 - 62 z 68